چاپ این نوشته

تولید ماسک در کارگاه های شهر طالخونچه برای مقابله با کرونا به روایت تصویر/طالخونچه یکی از شهرهای پیشتاز در مقابله باکرونا،که باعث ایجاد سیل همدلی و همراهی شده است.

به گزارش مبارکه نا،باشیوع ویروس ناشناخته کرونا در سراسر دنیا که سبب ایجاد اختلاف و حتی دزدی و گروکشی اقلام بهداشتی و دارویی بین کشورهای مختلف شد و این موضوع نشان داد که بسیاری از کشورها در مواقع بحران به جای کمک به همنوعانشان حتی سد راه خدمت به بشریت هستند.
امروز در ایران اسلامی مردم همچون گذشته به میدان آمده اند،و پا به پای مدافعان سلامت در حال مبارزه با ویروس منحوس کرونا هستند. طالخونچه نیز یکی از شهرهای پیشتاز در مقابله باکرونا است که باعث ایجاد سیل همدلی و همراهی برای تولید ماسک در این دیار شده است.

telegram

Go to TOP