چاپ این نوشته

به پاس زحمات کادر پزشکی بیمارستان محمدرسول الله(ص)شهرستان مبارکه در،راستای مقابله باویروس کرونا کمیته خادمین الشهدای خواهران مبارکه،با حضور در بیمارستان وتقدیم هدایایی از مدافعان سلامت قدر دانی نمودند.

telegram

Go to TOP