چاپ این نوشته

هم اکنون جلسه ویدیو کنفرانس فرماندارشهرستان مبارکه و جمعی از مسئولان با استاندار اصفهان

به گزارش مبارکه نا، این جلسه با موضوع اجرای طرح تقویت فاصله گذاری اجتماعی و پیشگیری ومقابله با شیوع ویروس کرونا درحال بر گزاری می باشد.

telegram

Go to TOP