چاپ این نوشته

حمید عصار زادگان فرماندار شهرستان مبارکه دستور تشکیل کار گروه ویژه جهش تولید در شهرستان مبارکه را صادر کرد

به گزارش مبارکه نا ؛این کار گروه ویژه در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر نامگذاری سال ۹۹ به عنوان «سال جهش تولید» در شهرستان مبارکه تشکیل می‌شود.
این کار گروه متشکل از مدیران وروسای ادارات شهرستان در عمل به شعارسال حاوی اهداف کمی و کیفی وزمان بندی اجرا تا پایان سال به صورت مستمر وبا هدف بررسی، آسیب شناسی و ارائه چارچوب مناسب برای جهش تولید، حمایت از تولید داخلی و مرتفع کردن موانع تولید کنندگان شهرستان تشکیل می شود.

telegram

Go to TOP