- مبارکه نا - https://mobarakehna.ir -

سفر کوتاه آب زاینده رود به شرق اصفهان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا [1]،زاینده رود با هدف تأمین نیاز آبی باغات شرق، دامداری‌ها و آبیاری کشت‌های ریشه‌ای این منطقه به مدت ۱۰ روز در اصفهان جریان دارد. امروز چهارشنبه ۲۳ تیرماه است و آب زاینده رود بعد از ۵ روز به پایین دست یعنی ورزنه رسیده است و از صبح امروز برداشت آب و ذخیره در استخر‌های هر صحرا آغاز شده است و کشاورزان این منطقه فقط ۵ روز برای برداشت فرصت دارند.